برای ارتباط با ادمین فیلمینو و انتقادات و پیشنهادات به ایمیل زیر پیام بدین :

alirezamt1374@gmail.com